SEGURIDAD ALIMENTARIA

Formación técnico sanitaria on-line

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Formación técnico sanitaria online. Transmisión de contenidos en un campus virtual, donde los participantes disponen de material técnico, documentación complementaria y soporte audiovisual, pudiendo dosificar su tiempo y con el apoyo de un tutor.

Ver Cursos »

 Manipulador de alimentos según RD 1021/2022 e introducción a la gestión de alérgenos.

Manipulador de alimentos según RD 1021/2022 e introducción a la gestión de alérgenos.

📑 Objetiu:

Conscienciar al manipulador d’aliments dels perills associats a la cadena alimentària i relacionats amb el seu lloc de treball. Aportar informació sobre prerequisits bàsics d’higiene, control de punts crítics i establiment de mesures correctores. Conscienciar i informar de la importància del seguiment, execució i control de la documentació relacionada. Donar eines bàsiques per a una correcta gestió dels al·lèrgens a l’establiment de restauració.


🎓 Dirigit:
Personal que treballi en el circuit de manipulació d'aliments des de l'entrada de mercaderies al servei al client, responsables de qualitat i direcció d'hotels, restaurants, càmpings, col·lectivitats, comerços alimentaris i indústria alimentària.

🕙 Duració: 2 horas